Их нарт БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 2014 онд байгуулагдсан
  • +976-99176580, +976-99036145
  • ikhnart.chuluu@gmail.com
  • Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Цомог баг,

Ерөнхий танилцуулга

ИХ НАРТЫН БАЙГАЛЫН НӨӨЦ ГАЗРЫН  ХАМГААЛАЛТЫН  ЗАХИРГАА

           Их нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа Дорноговь аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийг үндэслэн аймгийн засаг даргын 2013 оны 03 сарын 19-ны өдрийн А\111 тоот захирамжаар анх байгуулагдсан. Их нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа нь Даланжаргалан суманд байрладаг.

Хамтарч ажилладаг байгууллагууд:

  •  АНУ-ын Денверийн зоологийн сан
  •  “Earthwatch” институт чиглэлээр
  • АНУ-ын “Анза Боррего” цөлийн парк
  • “Nomadic Journeys” ХХК,
  • Халзан уул рашаан сувилал

 

Аялал жуулчлалын маршрут